Ägarstruktur

UCG har en ägare, inga utomstående ägare finns.