Fördelar
För kunder:
  • Specialister i samverkan ger stor bredd med hög kvalitet
  • Reducerad risk genom kvalitetssäkring av partners och uppdrag
  • Förenklad upphandling av många kompetenser genom en kanal

För delägare/partners:
  • Gemensam uppbyggnad av starkt varumärke bidrar till ökad försäljning
  • Kunna erbjuda befintliga kunder ett bredare utbud
  • Nya kunder och uppdrag mha gemensamma ramavtal
  • Kostnadsdelning genom utnyttjande av resurser hos delägare partners
  • Genom ett utökat kontaktnät ta vara på affärsmöjligheter, fördjupa kompetensen och träffa nya kollegor