Tjänster

UCG kan erbjuda följande tjänster:

IT Drift och Support

 • Projektledning, chef att hyra
 • IT tekniker för nätverk, kommuniktion
 • Applikationstekniker, support
 • Configuration Management

Elektronik/embedded utveckling

 • Embedded systems
 • Realtidstillämpningar
 • Test och produktionsanpassning
 • Strömförsörjning, reglerteknik
 • Radio/telekom tillämpningar

Systemutveckling/ verifiering/ test

 • Arkitekter och mentorer
 • Kravmodellering
 • Tekniska utredningar
 • Integration av applikationer
 • Utveckling i C, C++, C#, Java, Cobol mm
 • Systemtest/acceptanstest/integrationstest/funktionstest/interaktionstest mm

Ledningsstöd

 • Verksamhetsutveckling
 • Förändringsarbete, processledning
 • Projektledning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"Kunskap i matematik är grunden till väldigt mycket i vårt samhälle och en demokratisk rättighet. Mattecentrum gör en fantastisk insats och ger ett viktigt stöd till dem vars föräldrar inte kan hjälpa till med matteläxan eller inte har råd att köpa privat läxhjälp. Därför vill vi vara med att utveckla och expandera Mattecentrum så att fler barn och unga får hjälp med matten helt gratis. Därför stöttar vi Mattecentrum."